دپارتمان زبان انگلیسی ITD IRAN

ITD IRAN با همکاری کالج ITD CANADA با برگزاری دوره های زبان انگلیسی آماده است تا بهترین خدمات آموزشی را به شما ارائه نماید.

به همراه اساتید مجرب و حرفه ای با روش های نوین آموزشی 

اعطای مدرک از سازمان فنی و حرفه ای کشور

دوره های زبان انگلیسی ITD IRAN

کودکان 6 الی 10 سال

دوره زبان انگلیسی ویژه کودکان

نوجوانان 12 تا 16 سال

دوره زبان انگلیسی ویژه نوجوانان

دوره ترمیک بزرگسالان

دوره زبان انگلیسی ویژه بزرگسالان

دوره مکالمه بزرگسالان

دوره مکالمه انگلیسی ویژه بزرگسالان

دوره بحث آزاد

دوره بحث آزاد زبان انگلیسی

دوره تربیت مدرس

دوره تربیت مدرس و مربی زبان

دوره طلایی زبان انگلیسی

پکیج طلایی و ویژه زبان انگلیسی