دوره مکالمه بزرگسالان

سطحتعداد ترمکتاب اصلیکتاب کمک آموزشیتعداد جلسات در هر ترمقیمت
ابتدایی (Basic)3 ترمAmerican file starterOxford word skill elementary + story14 جلسه939/000 تومان
مقدماتی (Elementary)3 ترمSpeak Now 1Oxford word skill elementary + story14 جلسه1/049/000 تومان
متوسطه ابتدایی Pre-intermediate3 ترمSpeak Now 2Oxford word skill elementary + story14 جلسه1/109/000 تومان
متوسطه intermediate3 ترمSpeak Now 3Oxford word skill intermediate + story14 جلسه1/179/000 تومان
متوسطه بالا Upper intermediate3 ترمSpeak Now 4Oxford word skill intermediate + story14 جلسه1/449/000 تومان

ثبت نام در دوره مورد نظر

شما می توانید از طریق فرم زیر در دوره مورد نظر خود پیش ثبت نام کنید.

پیش ثبت نام