دوره زبان انگلیسی کودکان 6 الی 10 سال

سطحتعداد ترمکتاب اصلیکتاب کمک آموزشیتعداد جلسات در هر ترمقیمت
ابتدایی (Basic)4 ترمFamily & Friends (starter)Alphabet14 جلسه809/000 تومان
مقدماتی (Elementary)4 ترمFamily & Friends (1)Grammer & Friends 1 + story14 جلسه809/000 تومان
متوسطه ابتدایی Pre-intermediate4 ترمFamily & Friends (2)Grammer & Friends 2 + story14 جلسه809/000 تومان
متوسطه intermediate4 ترمFamily & Friends (3)Grammer & Friends 3 + story14 جلسه809/000 تومان
متوسطه بالا Upper intermediate4 ترمFamily & Friends (4)Grammer & Friends 4 + story14 جلسه809/000 تومان
پیشرفته Advance4 ترمFamily & Friends (5)Grammer & Friends 5 + story14 جلسه809/000 تومان

ثبت نام در دوره مورد نظر

شما می توانید از طریق فرم زیر در دوره مورد نظر خود پیش ثبت نام کنید.

پیش ثبت نام