دوره زبان انگلیسی بزرگسالان

سطحتعداد ترمکتاب اصلیکتاب کمک آموزشیتعداد جلسات در هر ترمقیمت
ابتدایی (Basic)3 ترمAmerican file starterOxford word skill elementary + story14 جلسه780/000 تومان
مقدماتی (Elementary)4 ترمAmerican file 1Oxford word skill elementary + story14 جلسه870/000 تومان
متوسطه ابتدایی Pre-intermediate4 ترمAmerican file 2Oxford word skill elementary + story14 جلسه920/000 تومان
متوسطه intermediate4 ترمAmerican file 3Oxford word skill intermediate + story14 جلسه980/000 تومان
متوسطه بالا Upper intermediate4 ترمAmerican file 4Oxford word skill intermediate + story14 جلسه1/200/000 تومان
پیشرفته Advance4 ترمAmerican file 5Oxford word skill intermediate + story14 جلسه1/490/000 تومان

ثبت نام در دوره مورد نظر

شما می توانید از طریق فرم زیر در دوره مورد نظر خود پیش ثبت نام کنید.

پیش ثبت نام