دوره زبان انگلیسی نوجوانان 12 الی 16 سال

سطحتعداد ترمکتاب اصلیکتاب کمک آموزشیتعداد جلسات در هر ترمقیمت
ابتدایی (Basic)2 ترمTeen 1 , Teen2Super mind 1 + story14 جلسه789/000 تومان
مقدماتی (Elementary)2 ترمTeen 2 , Teen2Super mind 2 + story14 جلسه789/000 تومان
متوسطه ابتدایی Pre-intermediate2 ترمTeen 2 , Teen3Super mind 3 + story14 جلسه789/000 تومان
متوسطه intermediate2 ترمTeen 2 , Teen4Super mind 4 + story14 جلسه789/000 تومان

ثبت نام در دوره مورد نظر

شما می توانید از طریق فرم زیر در دوره مورد نظر خود پیش ثبت نام کنید.

پیش ثبت نام