بحث آزاد

سطحتعداد ترممنابعتعداد جلسات در هر ترمقیمت هر ترمقیمت تک جلسه
متوسطه ابتدایی Pre-intermediate5 ترمفیلم، موزیک، کتاب، موضوعات ترند روز6 جلسه900/000 تومان200/000 تومان
متوسطه بالا و پیشرفته Upper intermediate5 ترمفیلم، موزیک، کتاب، موضوعات ترند روز6 جلسه1/200/000 تومان280/000 تومان

ثبت نام در دوره مورد نظر

شما می توانید از طریق فرم زیر در دوره مورد نظر خود پیش ثبت نام کنید.

پیش ثبت نام