دپارتمان گردشگری ITD IRAN

ITD IRAN با همکاری کالج ITD CANADA با برگزاری دوره های گردشگری آماده است تا بهترین خدمات آموزشی را به شما ارائه نماید.

با دوره های گردشگری ITD IRAN به راحتی دیپلم رسمی سازمان فنی حرفه ای دریافت خواهید کرد.

به همراه اساتید مجرب و حرفه ای با روش های نوین آموزشی 

اعطای مدرک از سازمان فنی و حرفه ای کشور

دوره های زبان انگلیسی ITD IRAN

آموزش گردشگری

دوره آموزش راهنمای عمومی گردشگری

آموزش طبیعت گردی

دوره آموزش راهنمای گردشگری

آموزش موزه

دوره آموزش راهنمای موزه

آموزش گردشگری محلی

دوره آموزش راهنمای گردشگری محلی

آموزش گردشگری سلامت

دوره آموزش راهنمای گردشگری سلامت

آموزش گردشگری فرهنگی

دوره آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی